Ke kompletnímu vyšetření srdce se používá vícero vyšetřovacích metod. Každá z těchto metod  nám přispívá k objasnění funkce srdce a zda-li je přítomná strukturální abnormalita srdce. Každé vyšetření má svá specifika a u každého pacienta je paleta diagnostistických metod individuální.

  

EKG:

EKG, neboli elektrokardiografie je jedna ze základních vyšetřovacích metod srdce. Tato metoda nám zobrazuje elektrickou aktivitu srdce pomocí tzv. EKG křivky. Tato vyšetřovací metoda je nezastupitelná v případě diagnostiky arytmií a může nám odhalit i zvětšení jednotlivých srdečních oddílů.

Toto vyšetření trvá přibližně 2 minuty. Pacient při vyšetření může stát, nebo ležet na pravém boku a postupně je na něj připevněno několik elektrod. Následné měření elektrické aktivity srdce probíhá bez vysílání jakékoliv energie d organismu, je proto absolutně bezbolestné. Je důležité, aby byl pacient co nejvíce v klidu a nehýbal se.

Výstup vyšetření  je zobrazen jako EKG křivka a elektrická aktivita z jednotlivých svodů se nám zobrazí na monitoru, kde ji potom vyhodnotíme.

 

EKG

 

 

RTG:

RTG, neboli rentgenologické vyšetření (rentgen) patří rovněž k základním vyšetřovacím metodám. Záření vydávané RTG přístrojem je elektromagnetické vlnění , které proniká živou hmotou. Při průchodu pacientem se zeslabuje v závislosti na tloušťce a hustotě prozařované hmoty. Prošlé záření je možné zachytit a zviditelnit. Výsledkem je RTG obraz. 

Jedná se o nejrozšířenější vyšetření, které nám zobrazí první informaci o stavu srdce a plic pacienta. 

Vyšetření je bezbolestné a velmi rychlé. Pacient při něm leží na boku a zádech a vlastní zhotovení RTG snímku nevnímá. Vzhledem k dostupnosti se jedná o nejrozšířenější vyšetření, které dokáže odhalit zvětšené srdce, případně edém plic (tekutinu). V žádném případě však není dostačující jako jediné vyšetření, jelikož nedokáže zobrazit strutury uvnitř srdce a nedokáže odhalit funkční stav srdce. 

 

 

RTG RTG2

 

 

 

ECHO:

 

ECHO, neboli echokardiografie je ta nejzákladnější vyšetřovací metoda, která by měla být provedena u kardiologického pacienta vždy. Pomocí echokardiografie vidíme srdce v pohybu a dokážeme odhalit jeho schopnost pumpovat krev, můžeme měřit veškeré srdeční oddíly, vidět poškození chlopní a v neposlední řadě pomocí tzv. Dopplera i odhalit “netěsnost” chlopní aj.

Vyšetření je naprosto bezbolestné, pacient při něm leží na speciálním vyšetřovacím stole s otvorem, přes který se na srdce díváme. Na hrudík pacienta je nanesen ultrazvukový gel, který vetřeme mezi chlupy, následně přilozíme speciální kardiologickou (fázovou) sondu na hrudník a sledujeme srdeční aktivitu a jednotlivé srdeční struktury. 

Toto vyšetření trvá přibližně 15 - 45 minut a pacient by měl v jeho průběhu ležet v klidu. K tomuto vyšetření je důležitý kvalitní přístroj, který umožní dobré zobrazení i u obtížných pacientů. Jako jediné pracoviště v ČR využíváme speciální kardiologický ultrazvuk nejvyšší třídy GE Vivid E95.

 

 

ECHO2

 ECHO3

ECHO4 ECHO1

 

 

Holter monitoring:

Holterovské vyšetření je v podstatě obdobou EKG vyšetření, ale elektrická aktivita srdce je snímána zpravidla 24hodin. Na pacienta je připevněn speciální miniaturní přístroj (Holter monitor), který zaznamenává EKG křivku po celou dobu, tedy 24hodin. Toto vyšetření je bezbolestné. Na pacienta se připevní 7 elektrod a dostane speciální vestu, ve které je umístěn přístroj. Následné hodnocení záznamu je časově náročné a trvá zpravidla 2-3 dny. 

Toto vyšetření je nezbytné v diagnostice arytmií, které klasické EKG nemusí odhalit. Důvodem je fakt, že EKG sleduje srdeční aktivitu pouze po dobu 2minut a případná arytmie se nemusí během takto krátkého času projevit. Holterovské vyšetření je zcela nezastupitelné v případě kardiomyopatií a v případě výskytu tzv. synkop (krátkodobá ztráta vědomí).

 

Holter1 Holter2

Holter 3

 

 

Měření krevního tlaku:

Měření krevního tlaku trvá cca 5-10min. Na končetinu, případně ohon pacient je umístěna manžeta  a následně probíhá měření. Měření tlaku pacienta nebolí, při měření cítí pouze lehký tlak manženty na končetinu. 

 

 

meraniekrvnehotlaku

Objednejte se